ሓቂ ንደቅና ደጎልም ብረት ለባሽ

Poems

(ብኣኽራነይ ጎልጎለይ, 04 December 2020)

ሓቂ ንደቅና
ደጎልም ብረት ለባሽ

ንሶም ዝዓረዱ አብ ውሺጢ ኣዳራሽ
ማይ ኸይሳአን ቡምባ ፈሻሽ
ዝንከባለሉ አብ ሮጊድ ፍራሽ
ንሕና አብ ዕና ፍራስ
ደንጎላ ንይርአስ::

አብ ገዝዖም ትብላዕ ትስተይ
አብገዛና ሽግር ዓሪዱ ኸተተ::

ጎይታይ እንትስነዩ ብዓጀባ
ንሕና መንጠል መንጠል
ግዜ ኸምዝዓረቦ ሌባ::

ነዚአውን ቀኒኦም
ሌይቲ ንስቀትሪ ድቃስ ሲኢኖም
ዘርእና ንኸጥፍኡ ተሊሞም
ቦምብ: በሎ ጥይት: ገዘሞ: ዓጢቆም
ትግራይ ንኸጥፍዕ ስዲሮም::

ንብረት የለ ጠጠው ዝበለ ዖም
ሓረስዎ ደጊሞም ደጋጊሞም::

ግናኸ ዘይቀሪ ውድቃን
እንኻንዶ ኹታራ ውልዶ ስይጣን:
ጀግናውን ሕዝቢ ልሳን
ንዘለዓልም ኽነብር እንትንምነይ
የርክብ መዓልቲ ብዓጀብ ብኽብሪ ኽስነይ::

እርጋን ዘህትምሕር
ንኹሉ አርኪባ ትሕርር
እንሆ ጀጋኑ ሽቢቶም ንሕናውን ሸቢትና:
ጎይታ_ ግናይ እናሓደረ ምቅላል ኸምሽክና:
ጨመዳ በሎ ኣገና:
ተሓግ እምቦጭ ጣና:

እንትስርቅ እንትጉሕል ግዜ ዝዓረቦ
መሲልዎ ሞት ዘየርክቦ
ሕዚዳአ ንመን ኸርክቦ
ንዖያሉ እትውርሶ
ሓጪ መጪ ምስካቴና
ንሕና ብሽነኽና
ምርቃሕ ሓቂ ንደቅና:
ወዲቅና ቆሲልና
ናይግድን ኽንዕወት ኢና
ሓርነትና::

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *