ኣናሳ…. ኮሳሳ…. ኣቨሳ.!

Poems

(By T K, 13 december 2020) –

ኣናሳ…. ኮሳሳ…. ኣቨሳ.!

አሉህ በቁጥር ኣናሳ
መብት የለህ ባደባባይ ምታነሳ::

በስጋ ነብስም ኮሳሳ:
እያወቁህ በግብርህ ነብር: ኣንበሳ::

ረገጡህ እንደኣሽዋ
ዳግም እንዳትነሳ
ጠፍትህ እንድትረሳ::

ወይ ኣበሳ
ኣንተ የድር ኣንበሳ
መቼ ነው ምታገሳ!

ረጭቡህ በሽታ
ቀጥሎም የጥይት እሩምታ:
ገደሉህ በተርታ
እየጨፈሩ በደስታ
እየጨሁ እልልታ::

ይህ እንዳያበቃ
ጭሆትህ ተነጥቃ
ወነጀሉት መኸተ
ላንተ ለቆመው ጥበቃ::

ወይ ኣበሳ
ኣንተ የድር ኣንበሳ
መቼ ነው ምታገሳ!

ዘግተው በሩ በስንስለት:
እንደ ቤተ ትምህርት,
እድገት በል ጤንነት ትካላት
በጨለማ እንድትኖር ግዞት
እስከ ምፃዓተ እለት::

ወይ ኣበሳ
ኣንተ የድር ኣንበሳ
መቼ ነው ምታገሳ!

በሁለት እግር ሚራመዱ
ግን በሌላ ባለ ሁለት እግር የሚናደዱ
በስላም ካደረ
ከጠገበ ሆዱ
ራስ ቀና ካለ
ማየት ካሰተዋለ
መራመድ ከቻለ
ንሮ ካሽነፈ ከተስተካከለ::

ሌላ ስው ከረዳ
ከወደቀው ጏዳ
በምስቅልቅል እዳ:
እይናቸው ደም ስርፆ
በቅናት ሚፈነዳ:
ሆዳቼው በተቅማጥ ናዳ::

ይቅር ከዚህ ዘር
መጋባት ይሁን እብሮ መኖር::

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *