ጉሎ መኸዳ: ምሽግ ዳማት

Poems

(By T Kebede, 19 January 2021) –

ጉሎ መኸዳ: ምሽግ ዳማት

እንታይ ኢና ንርእይ ዘሎና ኣብ ጉሎ መኸዳ
መንቨረ ንግሥት ማኽዳ
ፀለእታ ኽተንበርክኽ ኣንጏዒዲዳ
ዘይብገር ስራዊት ኾርዒዳ
ቅድሚ 3ሺሕ ዓመት ዘመነ ኣካሒዳ
ኸምዘይተወንጨፈት ኸምበርቂ ኖጊዳ
ብወርቂን ዕንቂን ነዲዳ
ሳብያን በሎ ግእዝ: ኣቦጊዳ
ኣንጎድጊዳ:
ምዕቫለ ጨቢጣ ኣብ ኢዳ
እንትስግዱላ ተንበርኪኾም ይሑዳ
ኽትምለስ ንዓዳ
ሚኒሊክ ወሊዳ::

ሕጂ ደኣ ናቬይ ኸይዳ
እንታይዳኣ ተረኸበ ዕዳ
ነፍጠኛ ምስ ሓሽከር ጣልይን ባንዳ
ዘንዳዕድዑላ ዘሎው አፍቲ ሜዳ
ኸም ዕንፆራሪት ወይ ኸም ሲካዳ/cicada!!

ዝቫን ዳሞ በሎ ደብረ ዳሞ:
ናይ ዳማት ነገሥታት ምሽግ ህድሞ
ፀላኢ ኽደፍሮ ፈፂሙ ዘይሓልሞ
ሕዚዳኣ መን ደየቮ ኸውድሞ
ታሪኽ ንኸንፅቱ ብገዘሞ::

ሽመዛና ቁሼት ናይ ኤዛና
ንጉሥ Himyra,
ምስ Radian,
Tsiyamo ኢልካ Saihen,
Beja, Kush ምስ Sabaian
ግዝኣት አኽሱማውያን
ፈፂሙ ዘይዛመድ
ቅንጣብ ትኹን ገመድ
ምስ ኣምሓራ ባዕዳውያን::

ግዜ ተገምጢሉ
አኽሱማውያን ምስዘሓሉ
አለና መፃእና ዝቭሉ
ሌትን ቀትርን እንትኽጅሉ
እንትሃሙ እንትኾሉ:
ሓዞ ልቐቆ: ዘራፍ እንትብሉ:
መንነትና ኽዕብልሉ
ኸንፁትና እንተኻአሉ
እናዓለሉ:
ሓይሊ ኣይሃቦም ዞምጏሓሉ::

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *