ፈራሕ አይታሐዝኻ

Eritrea Tigray

(ገጣሚ ዓለሙ, 18 ለካቲት 2013 ዓ/ም) – 

ፈራሕ አይታዝኻ ነገር እኮ ኾይኑ
ቓራናት ፈሪሖም ስቪል ላረሸኑ
ዕጡቕ አብ ለይብሉ መፂኦም ፈረሐት
ጠመንጃ ደጊኖም ክቐትሉ ስቪላት

አፍታ ገዛ ውሽጢ አደይ ወድይ ነይሮም
ነቲ ሐደ ወዳ ናደፈኡ አውፂኦም
መንተ ማርያም ኢላ አደ እናነብዓት
ወደይ ሕደጉለይ ቖልዓ እዩ በለት

ፈራሕ አይታሐዝኻ እዩዋ ነገሩ
ልቲ ሐደ ወዳ ጥይት ብግንባሩ
ደሙ ላፈሰሰ ስጥሕ ኢሉ ወዳ
ጨጉራ ናነፀየት ብሐዘን ነዲዳ

መንሞ የሐዛ ፀጉራ ከይትነጭይ
ኹሉ ሐደ ኾይኑ በሃሊ አያዋይ
ጨጉረን ላነፀያ ወይ አነ ወድነይ
ሐፍቲ እናነብዓት ትብል ሐወይ ሐወይ

መንሞ ደባሲ መንሞ በፃሒ ኹሉ ሐደ ኾይኑ
መንደር ብምሉኡ ፀሊም ተኸዲኑ
መንሞ ያልዕሎም ሬሳ ካብቲ መሬት
ህዝቢኮ ሐዲሙ የለን አፍቲ ቑሸት

ናይቲ መውት ወዳ ሬሳኡ ሐቒፋ
ወደይ እናበለት መንኸ ይደግፋ
ፀሐይ ዓሪባታ ወደይ እናበለት
ፀጉራ ወዲአቶ እዋይ ናነፀየት

ሐደራ ሰሚዔ ካብ ጅግና አንደበት
ቖሲሉ ወዲቑ ትግራይና ትዕወት
ቕድመኻ ዳአነ አይዞኻ ላበለ
ብዚ ጡዑም ላዛ ተዛረብ ላበለ

ጅግና በርሃ ጉማ ፈኪሩ አብ ዕርዲ
ደብረፅዮን ሐግዙ ደቂ ዒስራ ዓዲ
ህወሐት ትዕወት ትስዕር ትግራይና
ሐፍ አቢሉ ኢዱ አይዞኹም ኢሉና
እቲ ጀግና በርሃ ቓሉ ሐዲጉልና

አሽሐት በርሃታት አለውና እዮም
ስድራ ጀጋኑና ናብራ ኸፊእዎም
ንድሕሪት ከይሐስቡ እስቲ ናሐግዞም
ብኹሉ መዳያት አለና ንበሎም

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *