ፀሎተን ከስመዓ

Poems

(ብዓለሙ, 21 ለካቲት 2013 ዓ/ም) – 

ፀሎተን ከስመዓ

አዕዋፍ ጭው ጭው በላ ንጉሆ ብወጋሕታ
ብዝማረ ቕኒት አስምኤን ኢው ኢውታ
ኳሕኳሕታ በዚሑ ድምፂ ናረበሸን
ናብ ሰማይ በረራ ራሐቓ ደንጊፀን

ኹለን ተአኪበን ኸዳ ናብ ማርያም ፂዮን
ኹነታት ክነግራ ከስማዓ ፀሎተን
ሰራዊት መፂኡ ሰይጣን ልሰረሮ
ካብ ጉድጓድ ዝወፅአ አሲሩ ዘንበሮ

ሰብ ዝመስል ድያብሎስ ብሰብ ተመሲሉ
ሰይጣን ተግባራቱ ጨካን ዝአመሉ
ምእመናን ዝቐትል አትዩ ቤተ መቅደስ
ልሰይጣን ዝግብር ናይ ሰብ ደም ዘፍስስ

አቦይን አደይን ብንጉሆ ወፂኦም
ልሐደረ ገፆም ብማይ ተሐፂቦም
ፀሎቶም ክገብሩ ንጉሆ ከም ልማዶም
ነፀሎም ገይሮም መንገዲ ጀሚሮም

ካበ ገዛ ምስ ወፂኡ ቁሩብ ምስተጓዓዙ
ሻዕብያ ረኸቦም ጠበንጃ ዘሐዙ
ንቦይን ናደይን ደው በሉ በልዎም
ብዓሰርተ ጥይት አብአ ቐተልዎም

ሐወይ ውን ወፅኤ ኹነታት ልምርአይ
ወዲቖም ረአዮም እቶም አቦይ አደይ
ኡእ እናበለ ከልዕሎም ፈተነ
ሐወይውን አብኡ ሂወቱ ሰአነ

አነ ጨኒቑኒ ፀልሚቱኒ ዓይነይ
ንመን አቐዲመ ፀዊዔ ክበክይ
ናበይ ከምዝኸይድ እንታይ ከምዝገብር
ክጓይይ ጀመርኹ ናፍቲ ሐደ መንደር

ረኺቦም ሐዙኒ ሸውዓተ ወታደር
ቐምሸይ አውፂኦም ታይሞ ክገብር
ሐይለይ ተዳኺመ ሕማቕ ምስዋዓልኹ
ህሊናይ ሲሒተ ዛሕ ኢለ ወደቕኹ

ሐንከስ እናበልኹ ኸድኹ ናቦሐጎይ
ተኸቲሉ መፅአ ወታደር ብድሕረይ
ንስዉን ጀመረ ሰይጣን ተግባራቱ
ክጋሰስ ወቕዓኒ ንሱም ከም ብፆቱ

ሕልፍ ተሐሊፉ ንቶም አቦ ሐጎይ
ተጋሰሳ በሎም አቦይ ወላድየይ
በስመአም በለሞ ሐዝዎ ሐኒቖም
ሽጉጡ ቶኪሱ እግሮም ወቒዕዎም

ወዲቐ አብ መርየት ሐይለይ ተዳኺሙ
ዓዒንይተይ ሸፊነ ውሽጠይ ብሕሙሙ
ከም ድላዩ ገይሩ መዓዝ ክገድፉኒ
ብሽጉጥ አውፂኡ ኢደይ ሃረመኒ

እዚ ልረአያ እዘን ዓዕዋፍ ሰማይ
ደቂ አክሱም ላበላ ደቂ ውቕሮ ማራይ
ድምፀን እናስመዓ እናበላ ዋይ ዋይ
ንዓለም አስሚዔን እዚኹሉ ስቓይ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *