ናፊቐኪ ዓደይ!

Tigray

(ብሂወት ሃይለማርያም ሮቢንስ, 27 ለካቲት 2013 ዓ/ም, 06 March 2021) –

ናፊቐኪ ዓደይ!

ናፈቐኩም ኣያታተይ!
ናብ ሓሙኽሽቲ ተቐይሩ ኩሉ ቱ ድልየተይ ትምኒተይ!
ግን ተስፋ ኣይቆርጽን እናሃለውኒ ናእሽቱ ኣሕዋተይ!
ዝትክእዎም ነቶም ኣያታተይ
ናፍቐኪ ዓደይ!
ናፊቐኩም ኣያታተይ።

ብሓዊ ኣንዲዶም ናብ ሓሙኽሽቲ እኳ እንተ ቐየሩና!
ከም ቅዱስ ጀወርግስ ኣብ ጎቦታት ትግራይ እንተ ኣብነኑና!
እንደገና ንትስእ ንምለስ ብጻዕዳ ፈረስ ሰማእታት ኮይና !
ነርዕዶም ንብትኖም ንኹሎም ጸላእትና!
ንጸርጎም ነጽርዮም ካብዛ ቅድስቲ መሬትና!
ንቐጽል እምነትን ጽዓትን ተዓጢቕና ከም ቀደምና!
ትግራይ ትጽበየና ኣላ ንኹላትና!
በብዘለናዮ ድምጽና ነስመዓያ ኣለናልኪ ኢልና።

 

1 thought on “ናፊቐኪ ዓደይ!

  1. Yowza! What an excellent poem that is strong enough to instill pride and courage among Tegarus. keep up the good work!

    Tigray will still resuscitate and revitilize itself with Indomitable forces of TDF along with the help of our Mother Axum Zion, The patroness. Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *