ሓቦ ትግራይ ፣ ጅግንነት ትግራይ (Perseverance and Heroism of Tigray)

Poems


webmaster@africanidea.org
975 Mix Ave Suite 3K, Hamden, Ct 06514
USA Telephone: 1+203-747-2763
Mobile 1+203-789-1990 (Office)
ሓቦ ትግራይ ፣ ጅግንነት ትግራይ (Perseverance and Heroism of Tigray)
ዶ/ር ገላውዴዎስ ኣርኣያ (Ghelawdewos Araia, PhD)
መጋቢት ፩፩ ፳፩፫ (March 20, 2021)


 

ሓቦ ትግራይ ፣ ጅግንነት ትግራይ

ሓቦ ትግራይ ዘይንጽንቀቕ ዘይውዳእ፡ ዕልል፡ዕልል
ኣቤት ጅግንነት፡ ኣቤት መዓንጣ ዘይሕለል
ፍፁም ፍፁም ዘይጎድል
ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ ሓሊፉ ዝመጸ ድልድል

ነቕ ዘይብል ድልድል ናይ ታሪኽ መስተንክር
ናይ ጅጋኑ ተጋሩ ሓደራ ዘዬዕብር
ንኽበሮም ዝቖመ ዘየጠራጥር ዘየከራኽር
ቅድም ዝተረጋገጸ ትግራይ ንፈታዊኣ መዓር ንጸላኢ ግን ረመፃዊ ኩምትር

ፍሉይ ሓቦ፣ ፈለማይ ሥልጣኔ ዘበኮረት ትግራይ
ዘደንቑ ናይ ኣኽሱም ሓወልቲ፡ ናይ ዉቕሮ ቤተከርስትያናት ዘብሉ ሃነይ መነይ
ፍልስፍና፡ ስነ−ጠፈር፡ አውደ ኣዋርህ ዝፈጠረት ዓባይ ቀላይ
ፊደል፡ ኣሃዝ፡ እፀ−መድኃኒት ዝመሃዘት ትግራይ በዓልቲ ውራይ
ልቦና፡ ሊቅነት፡ ስነ−ምግባር፡ ግብረገብነት ዘወፈየት ምድሪ ዓባይ

ቁጽሮም ብዙሓት ዘደንቑ መራሕቲ ዘፍረየት መሬት
ካብ ኢትዮጲስ ክሳዕ ዞስካለስ፣ ኤዛናን ካሌብን ዝፈጠረት
ንሃፀይ ገብረመስቀልን ቅዱስ ያሬድን ንዓለም ዝሃበት

ንዓቢ ርትዓዊ ፈላስፋ ንዘርኣያቆብ’ዉን ዝወለደት
ወይ ትግራይ ዓዲ ስባጋድስ ቀይሕ ባሕሪ ጎሮሮና እዩ ዝበለ
ንጉሠ ነገሥቲ ዮሃንስ ብራኢኡ፡ ብጅግንነቱ፡ ብዘይዕጸፍ መዓንጥኡ አገናዕ ዘበለ
ኣሉላ አባ ነጋ ድማ ኣብ ጉንደት፡ ኣብ ጉራዕ፡ ኣብ ኩፊት ኣብ ዶግዓሊ
ኣብ መተማ፡ ኣብ ዓድዋ ናይ ጅግና ጅግና ዝተባህለ

ኣቤት ማህፀን ትግራይ ክንደይ ኣናብስ ክንደይ ዋዕሮታት ዝወለደት
ተኣምር ዘብል ታሪኻዊ ተሪኦታት ዘአንገደት
ሕጂ’ዉን ንኣራዊት ሠራዊት ኤርትራ ኮነ ንምልሻ ኣምሓራ፡ ንብልፅግና ወታደር’ዉን ዝመከተት

ጽባሕ ንግሆ ድማ ክትበሃል እያ ትግራይ ወይ ጉድ! ንኹሎም ጸላእታ ዝሓምሸሸት
ትግራይ ከም ኣመላ ክትለዓል እያ
ትንሣኤ ሙታን ክትበሃል እያ
እንደገና ክትዉላዕ ከተንጸባርቕ እያ።

በይነ ትግራይ ወረዱ ሥላሴ እምኣርያም

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *