ዓልላ ዓልሉ!

Poems

(ብያሬድ ሑልፍ) – 

ዓልላ ዓልሉ 
አሉላ አባነጋ ተላዒሉ
ሓዊ ሓዊ ዝጎስ አምበላይ ፈረሱ ኹሒሉ አርመስመሶግራካሕሱ 
አምሓራይ ብል ሓሽከር ሶላቶ ደራሚሱ::

ኸደ እናንጎድጎደ 
ኸምዝዓበደ 
አምባላጀ ክምዝልመደ 
እግሪ እግሩ እናቀየደ::

ዘይፍልጥ መቦቆሉ 
ዝገበተ ብናይዳማቱ
ቅርስን ታሪኽናን ተኻሕሉ 
እትነብር ዓሉም አታሊሉ::

አይዓገብን ንሕና እትንህሉ 
ብምንባርና ተሻቂሉ 
ተላዐለ ኻብ ገፅ መሬት ኽንክወለሉ 
ደጊሙ ደጋጊሙ ኸጥፈኤና ተላዒሉ::

ይዝከረኩምድ እትጉሒላ 
መንግስቱ እሼኽ ኦሜከላ 
ግፉ ንጋምቤላ 
አንስቲ ዓመፅ በምሓራ ጃምላ 
ሕጅ ኻዐ አስከሪ ስላቶ ዒዋላ. 
ዙርያ ኸቢብካ ጥሜት ትርካላ  
እንታይ ዘይተገብረ ሜላ::

ግን ከ 
እተበሉኻዶ ትጋገ 
ትግራይ ሰብ አለዋ 
ተከዘ አለውሃ 
ዓሉሉ 
ሓየሎም ተላዒሉ. 
ቀሺ ገብሩ ትስዕብላ  
ደም ተኻሒላ::

ሒንጊዱ ዘይተሓዝ ኢዱ 
አምባላጄ በርዒዱ 
ፀላዒ አርበቢዱ. 
ጉማይ በለ አብ አፋር  አሪዱ::

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *