Science or Fiction! – a response to Professor Mesay Kebede and Atse Menelik Admirers

(By Yared Huluf) –  There is no a thin Or a thick water.  There is only one – water. Water remains water,  Unless faced with exerted pressure  By an external force of power;  It has no means to thwart,  In defence of its stature. There is either water  Or there is no water  And there […]

Continue Reading

Requiem for Imperial Foot-soldiers

(By Temesgen Kebede) –  This old mansion,  My grand parents commissioned,  Is in a state of a torsion,  Craquelure has disfigured the imperial pullover.  Holus-bolus  it has become  a burden,  I could no longer look after.  Subsidence had taken its toll  No amount of simoleon  could fix the walls.  The old wool carpet  Has become a magnet;   A […]

Continue Reading

ተጋዳላይ ጀነራል ኣብርሃ ተስፋይ (ድንኩል) – ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይን ዋዕሮታት ኣባላት ሓየት ሰራዊት ትግራይ ዘሕለፎ መልእኽቲ

(Source: Digital Weyane ዲጂታል ወያነ) –     

Continue Reading

Water Hyacinth: እምቦጭ

(By Yared Huluf) – Why get verklempt, To uncover Amharas  Surreptitious land claim,  Just like water hyacinth  When it touches the surface  It shoots down stolons to balance  So as to extract nutrients,  To further expand its harmful progress.  Once Finfinie was in seersucker አዲስ አበባ/Addis Ababa dressed.  It went in wooing the skirts,  That they too […]

Continue Reading

ዓልላ ዓልሉ!

(ብያሬድ ሑልፍ) –  ዓልላ ዓልሉ  አሉላ አባነጋ ተላዒሉ ሓዊ ሓዊ ዝጎስ አምበላይ ፈረሱ ኹሒሉ አርመስመሶግራካሕሱ  አምሓራይ ብል ሓሽከር ሶላቶ ደራሚሱ:: ኸደ እናንጎድጎደ  ኸምዝዓበደ  አምባላጀ ክምዝልመደ  እግሪ እግሩ እናቀየደ:: ዘይፍልጥ መቦቆሉ  ዝገበተ ብናይዳማቱ ቅርስን ታሪኽናን ተኻሕሉ  እትነብር ዓሉም አታሊሉ:: አይዓገብን ንሕና እትንህሉ  ብምንባርና ተሻቂሉ  ተላዐለ ኻብ ገፅ መሬት ኽንክወለሉ  ደጊሙ ደጋጊሙ ኸጥፈኤና ተላዒሉ:: ይዝከረኩምድ እትጉሒላ  መንግስቱ እሼኽ […]

Continue Reading

ስሜ: ፋና ጋዜጠኛ

(ብያሬድ ሑልፍ, 30 ሰነ 2013) –    የብዕር ጦረኛ የንባብ መድፈኛ የመፃፍ ታንከኛ የስብዓዊ መብት ሞጎተኛ የጭቁኖች እረኛ ለራሱ ሳይሳሳ ለኛ ጠቪቭ ብልሀተኛ ማን ነው ይህ ቀማኛ የወስደው ከኛ አበባን ባይን ያየስው በቃል: ላስታውስው ንገረኝ ንገሪኝ ቀን ሳይጨልምብኝ ልጏዝ ልንከራተት ልድረስ  በግርም ሆነ ፈረስ ሳይከፋቸው ባረመዬ ምዳፍ ስጋ ነፍሳቸው ሳይፈርስ::  

Continue Reading

የቦነነው ዱቄት

(በኢየሩ  24 ሰነ 2013) – ፈጨነው ላቆጥነው በአየር እንደ አቧራ ብን ኣርገን በተነው ጁንታውን ጌም ኦቨር ብለን ቀጠቀጥነው የርስት ቦታችንን ዳግም አስመለስነው ብሎ እንዳልዘፈነ ጉረኛው ኣማራ ደቀ መዛሙርቱ ጨካኙ ኤርትራ ታዲያ ማነው አሁን የሆነው አቧራ ትግራይ አትገዛም በግፍና ጒራ እርማችሁን አውጡ ኢትዮኤርትራ ጭካኒያችሁ ጥጉ ብልግናችሁ ጫፉ የፈፀማችሁት ግፋችሁ መቅፈፉ ታዝበናችኋል ከአገራችን ጥፉ። የትግራይ ህዝብማ አያችሁት […]

Continue Reading

ጀግና መን ወለዶ?

( ብያሬድ ሑልፍ, 21 ሰነ 2013 ዓ.ም.) ጀግና መን ይወልዶ ሓሞት ወይስ ኣዶ? ኻበይ ይውለድ ጀግንነት ኻብ ተሽከሞካዮ ፆር ኽብደት ብረት እንተዘይኾነስ ኢስብኣዊ ውርደት:: ኻብ ዝብላዕ ምስኣን ጥምየት ኻብ እርቃን ድኽነት ኻብ ዐልየት ጭቆና ባርነት ምሕሮ የለ ዕድገት ሕክምና ኣልቦ ሞት ድንገት:: ጀግና ኣቦ ኣይብሉን ኣዶ ሓሞት የብሉን ዘንድዶ እኻዳኣ ሓቦ ምስነደዶ:: ብረት ንኽእጠቅ ዝግደድ ኸሳድድ […]

Continue Reading

ኣውራ ዶሮ!

(በያሬድ ሕሉፍ, 18 ሰኔ 2013) – ቀኑን ያለቀበት ኣውራ ዶሮ ቁንጩን ሺቅብ ገትሮ ኣቦራ ሲረጭ ጭሮ ጭሮ: እንደ ቢራቢሮ: ቀይ ብጫ ኣረንጓዴ ክንፍን ገትሮ: ፈክሮ ፈክሮ: በስማይ ይሁን በጏሮ ማን ኣለ ከኔ ሌላ ዘንድሮ ሄደ ሊዋጋ ከቀበሮ ለምን ቅምጢትዋን በላህብኝ ብሎ:: መስሎት እንደኣመሉ እንደወትሮ: ቀዝሮ ቀንዝሮ ሲደፈጥጥ ሴትየዋ ደሮ ጫጭቶችዋን ኣባሮ:: እየተዝመገመገ ጥልቅ የጭን ገረዲቱን […]

Continue Reading

እሱማ!

(በተመስገን ከበደ  5 ሰኔ 2013) –  ቋንቋ ብሎ አማርኛ ፊደሉ ከየት መጣ ስደተኛ እሱም ቢሆን ዲቃላ አይሉት ቀጥተኛ ኣባቱ አይታወቅ ከናቱ የተኛ ዐብይ አህመድ መዘዘኛ ያልሄደውን መንደር ያልረገጠው አፈር ያልቀመሰው ኩሸር ያልጠነጠነው ድር ያልቀመመው ሻጥር ያልጎነጎነው ምስጥር ያላቀፈው እግር ቀይ ይህን ጥቁር የለም በዚች ዓለም ምድር:: መልከ መልካሙ መሳይ ዐብይ አውራ መንገድ ቁሞ የዋሁን አታላይ […]

Continue Reading

ማን ልበል ይህ ድርጎኛ?

(በተመስግን ከበደ  5 ስኔ 2013) –  ኣለ ጎረቤት ምቀኛ ኣስሟጣጭ ቀልደኛ ሌት ተቀን ማይተኛ ባላነጠፈው ዓልጋ ሚተኛ ያልስራውን ጎጆ ቀማኛ: ማን ልበል ይህ ድርጎኛ ቋንቋ ብሎ አማርኛ ፊደሉ ከየት መጣ ስደተኛ እሱም ቢሆን ዲቃላ አይሉት  ቀጥተኛ ኣባቱ አይታወቅ ከናቱ የተኛ ሴትዬትዋ መዘዘኛ ያልሆደችው መንደር ያልረገጠችው አፈር ያልቀመስችው ኾሽር ያልጠነጥነችው ድር ያልቀመመችው  ሻጥር ያልጎነጎነችው ምሲጥር ያላቀፈችው እግር ቀይ ይህን ጥቁር የለም በዚች ዓለም ምድር::   መልከ መልካም መሳይ ኣውራ መንገድ ቁማ የዋሁን ኣታላይ ያላሳበደችው በፍቅር ሊያስደሰደችው ዘወትር ህልውናውን ረግጦ እርሳው እንዲመስል ያልታለመ ያልተጠንስስ የለም::   ውስዱኝ ኣላፍርም ኣደባባይ ልቁም ሓቁን ልመስክር::   ህብረቀለም ስትለውጥ ስታደባ ስታደፍጥ ቅጠልን ያህል ስትኮማተር ስትቀበቀብ ኣዞን ለመምስል ምላስዋን ስታሽቀናጅር በራሪውን ሁሉ ጠልፋ ልትጥል::   እስስት ኣታላይ መሽጋ እዛፍ ላይ እቅድዋ ካቅዋ በላይ ግን ትጥቋ ምላስ ብቻ ጋሻዋ የተሺቆጠቆጠ ዛቻ ቆርጦው ቢመክትዋት እግሬ ኣውጭን ሩጫ::   ይህ ነው ሓቁ ሚመስል ያማርኛ ምስል  […]

Continue Reading

ተመስገን ምን ከበደ!

(በተመስገን ከበደ: ሰኔ 03, 2013) –  ተመስገን ልበል ምን ይከብዳል ተመስገን ከማለት ባይሞቀኝ በዱለት ባልስቅም ባልንከተከት ባልቀምስም ጮማ ወይ ዱለት ተመስገን ባለማለት ኣለማወቅ ነው የባሰ ችግር ዳገት አለ በሰው ተፈጥሮ ራሱን ሽቅብ  ሰቅሎ አሎህ አሎህ ኣወቅኩኝ ሲል ማን ከኔ ሌላ ባለ ብዙ መላ ሌሎችን ሲያስጥላላ ሄዶ ሄዶ በመጨረሻ ዘጭ ይላል እንዳተላ ኣተላነቱ እንደተጠበቅ ሳይላላ ያምባገነን […]

Continue Reading

No Such a thing as inevitable; let alone Isaias Afecherki’s (ኣፈጨርቂ) Strabismus Vision!

(By Temesgn Kebede, 18 May 2021) – Nature is neither created or destroyed, It simply exists, There are unstable atoms, Desperate to fuse And Atoms that are Nobel Able to stand tall, On their own entomb. Facts to reckon; Existing beyond an imagination! Norms, social rules, Cultures and other rituals Are figments of imaginations; Not […]

Continue Reading

ዋርሳይ ወደይ!

(ብተመስገን ከበደ: ሚያዝያ 25,  2013) – ዋርሳይ ወደይ! ዋርሳይ ዋርሳይ አንታ ጨካን ወደይ ዋርሳይ ዋርሳይ አንቲ ጨካን ጏይለይ ትሻዓተ ወርሒ ተሸኪመ ኣብ ኸብደይ ንዓመታት ሓዚለ ኣብዝባነይ ኽሳዕ ሑቐይ ዝግመይ ኸምዕድል ኾኑ ናተይነገር ወላዲት ኹሉ ትፆር ንስብ ዘይንገር ሽይጣን ይኹን ዕሾኽ ደንዴር ፀሓ ኣቢልካ ዘኡውርወር:: እርጋን ምሳርከቨ እግሪ ምስረቭረቨ ሸግር ምስተደራረቨ: ክኸድ ገዛ ደቀይ እፎይ ኢለ […]

Continue Reading

Under Occupation of ባንዳ Condottieri

(By Yared Huluf, 16 April 2021) –  Under Occupation of  ባንዳ Condottieri! For how long Do we remain silent Under foreign occupation Our Voices clogged; Eritrean nomad scads, With primitive consuetude,  Freaks as they are Running amok! No law enforcement Put in place Nor there is a rule of law worthy of the name ባንዳ Eritreans understand […]

Continue Reading

Aksum ዒልካ Gulo Mekheda: ጓዳ ጠበብቲ: ሰብ በላዕቲ ቡዳ!

(By Yared Huluf, 04 April 2021) – Thence 3rd millennium BC At its height ‘twas so busy; Metallurgy or be it masonry in ascendency Shipwright crafting was easy To navigate the sea. Gold, Silver, copper, iron ore Many functions were these mined for. Be it to mint coins, Hammer out pendants, intricate chains, Or erect […]

Continue Reading