ጀግና መን ወለዶ?

Luuletused

(ብያሬድ ሑልፍ, 21. ሰነ 2013 ዓ.ም.)

Tigrayani ema liitus TDF-iga Tigray kaitseks, juuni 2021

ጀግና መን ይወልዶ
ሓሞት ወይስ ኣዶ?

ኻበይ ይውለድ ጀግንነት
ኻብ ተሽከሞካዮ ፆር ኽብደት
ብረት እንተዘይኾነስ ኢስብኣዊ ውርደት ::

ኻብ ዝብላዕ ምስኣን ጥምየት
ኻብ እርቃን ድኽነት
ኻብ ዐልየት ጭቆና ባርነት
ምሕሮ የለ ዕድገት
ሕክምና ኣልቦ ሞት ድንገት ::

ጀግና ኣቦ ኣይብሉን ኣዶ
ሓሞት የብሉን ዘንድዶ
እኻዳኣ ሓቦ ምስነደዶ ::

ብረት ንኽእጠቅ ዝግደድ
ኸሳድድ ንኽሳደድ
ኽድይብ ንኽወርድ
ኽፋሗኽ መሬት መሬት
ፀላዒ እንትገጥሞ ፊት ንፊት
መዳፍዕ እንትውርወር ንቅድሚት
ቡምባታት እንትባራዕ
ሓዊ የማን ፀጋም እንትባላዕ ::

መሬት ስማይ እንትደባለቅ
ልቢ እንተንፈርፍር እንትጭነቅ
ኸምጨጎራ ንቅድሚት እንትፋሗኽ
ንድሕሪት ወይ ፈንትኽ ::

ቆላሗ እንትብል ኽዝክር
እንታይ ኣሎ ተገደፈ ብድሕሪት ዘይችግር
ለካስ ኣለኹ እናበለ ጠጠው ኢሉ ሞት ሞት
ሞትንሞቱ መረፀ ናይፀላኢ ጥይት ::

ዘሊሉ ትጠጉግ
ዓሣ ኸምዝረኣየ ዐንጉግ ::

ለካስ ተዋጋእቲ ኽልተ ኣይነት
ሓደ ብዱል ቆራፅ ንኽመውት
ሓደ እሱብ እጡቅ ንኸብዱ ዝዘምት ::

ብረት ትሽኪምካ
ዙራፍ ተፈከርካ
ሕደግ ኣይፋልካን
ተጋጊኻ ኣይኾንካን ::
ጀግና ተወለደ
ሓቂ ምስነደደ
ፍትሒ መንሚኑ ምስነጎደ
ናብራ ምስኸበደ ::

ኣማራፂ የለ
ነቨረ ኣይነቨረ
ሞት ኣብ ጎኑ ምስዓስለ
ጀግና መሗለ
እናዐለለ ነቀለ
ደሗን ኹኑ በለ ::

Tigray sõjas vangistatud Etioopia sõdurid 26. juunil 2021
Tigray inimlikkus ja vastutus on praktikas alati töös. Tigraya emad toidavad kinnipeetud Etioopia sõdureid 26. juunil 2021.

 

 

Jäta vastus

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Kohustuslikud väljad on märgitud *