Meist

Kes on MEKETE Tigray UK?

MEKETE Tigray UK, mis loodi 2020. aastal vastavalt Inglismaa ja Walesi seadustele, on kõigi Tigrayanide juriidilise isikute ühendus, et edendada ja kaitsta Tigrayanide enesemääratlemist ja Tigray suveräänsust. See on kõikidele migrantidele kõikehõlmav ja avatud demokraatlik platvorm, arvestamata ideoloogiat, poliitilisi tõekspidamisi, organisatsioonilist kuuluvust, religiooni, vanust ega sugu. Mekete Tigray UK on kampaania ja liikumine, mis on vastu sõjale Tigray vastu, migrantide etnilisele profileerimisele ja sihtimisele; ning selle eesmärk on mobiliseerida ressursse Tigrayanide abistamiseks ja hädaolukorras toetamiseks, sõja taastamiseks ja Tigray majanduse ülesehitamiseks.

1. Taust ja taust

1.1 Viimase kolme aasta jooksul on Etioopia föderaalset põhiseadust, mis tagab rahvuste, rahvuste ja rahvaste enesemääramise, põhimõtteliselt õõnestanud diktatuuriline režiim, mida juhtis ebaseaduslik Etioopia Heaolu Partei (EPP) Clique, mille tulemuseks oli riigivõimu anastamine. Põhineb Etioopia põhiseadusel (DEMOKRAATLIKU FEDERATSIOONI-ETIOPIA PÕHISEADUS), peaksid üldvalimised toimuma iga viie aasta tagant ja need pidid toimuma 2020. aasta septembris. Peaminister Abiy Ahmed Ali ja tema partei on aga praeguse föderalismi süsteemi lammutanud ja taastanud repressiivse Neo-Neftegna (autoritaarse režiimi) riigi. Dr Abiy Ahmed Ali rühm on pikendanud üldvalimisi määramata ajaks, kasutades praegust olukorda COVID-19. Ühes oma parlamendi avalduses mainis peaminister Abiy Ahmed, et on riike, kus pole kunagi valimisi olnud üle 30 aasta, ja keegi ei saa mind enne üldvalimisi mu ametist kõrvaldada. Peaminister Abiy Ahmed Ali ütles ka oma parlamendile, et ema ütles talle, et ta on seitsmeaastaselt Etioopia seitsmendat liiki ja on selle nimel selle nimel tööd teinud. Dr Abiy Ahmed Ali ja tema partei harjutavad põhiseadusega vastuolus olevat tegevust, et suruda alla üldvalimised Etioopia suveräänsetes piirkondades, eriti Tigrays.

1.2 Tigray rahvas ja nende demokraatlikult valitud parteid, nimelt TPLF, Baytona, Salsay Woyane, Tigray Iseseisvuspartei ja Asimba Demokraatlik Partei on olnud Etioopia Heaolupartei ja selle klikkide peamised sihtmärgid. Tigray elanike vastu on toime pandud kuritegusid etnilise profileerimise ja puhastamise kaudu; valitsuse toetatud ebakindlus; sotsiaalsed tülid sisemine ümberpaigutamine; poliitiliselt motiveeritud vangistused; poliitilised repressioonid; poliitiline propaganda ja psühholoogiline sõda; majandussõda ja sabotaaž; ning viimasel ajal EPP ja selle liitlase otsesed provokatsioonid ja sõjakuulutamine

1.3 Tigray inimesed ning regiooni valitsuspartei, natsionalistlikud ja demokraatlikud parteid on olnud Abiy Ahmed Ali juhitava diktatuurivalitsuse vastu võitlemisel esirinnas. Seda võitlust ilmestab Tigray rahva ning juhtiva valitsuspartei ja kõigi teiste Tigray erakondade otsusekindlus korraldada piirkondlikud valimised vastavalt piirkondlikele ja föderaalsetele põhiseadustele.

1.4 Asjaolu, et EPP diktaatorlik režiim on reetlik oma rahvaste ja piirkondade suhtes, aitavad ja leevendavad seda ka piirkondlikud diktaatorid, eriti president Isaias Afewerki režiim, teised piirkondlikud geopoliitilised osalejad, samuti ülemaailmsed hegemoonilised jõud, kes ei soovi näha vabad ja demokraatlikud inimesed riigis.

1.5 Riigi rahvad, rahvused ja rahvad on astunud välja kolonel Abiy Ahmed Ali diktaatorliku režiimi vastu, kaitstes vankumatult föderaalset põhiseadust ning astudes vastu valitsevate klikkide ebaseaduslikele ja ebademokraatlikele toimingutele, on riigivõimu võtnud. Seda tõendab Lõuna-Etioopia rahvuste nõudmine enesemääramise järele, näiteks Sidama ja Wolaytta ning oromolaste võitlus diktaatorliku Abiy Ahmed Ali juhitud valitsuse vastu. 

1.6 Alates 4. novembrist 2020 on ebaseaduslik EPP) režiim tunginud Eritrea režiimi ja selle armee, piirkondlike riikide armee ning välisriikide valitsuste, sealhulgas Araabia Ühendemiraatide sõjalise ja rahalise toetuse abil Tigray piirkondlikku osariiki. . EPP ebaseadusliku võimupartei poolt välisriikide armee kutsumine riigi suveräänse rahva ja regiooni sissetungiks ja selle allutamiseks on täielik riigireetmine ja sellel pole riigi ajaloos paralleeli. Tigray sõda on tänaseks põhjustanud kümnete tuhandete tiigraylaste surma; laialt levinud sõjakuritegude, sealhulgas sadade tsiviilisikute tapatalgute toimepanemine; seksuaalse vägivalla ja vägistamise relvastamine; Tigraia elanikkonna massilise nälja ja nälja tahtlik poliitika ja praktika; miljonite tsiviilisikute sisemine dislokatsioon; Tigray infrastruktuuri tahtmatu hävitamine; Tigray rahvusliku pärandi ja religioossete säilmete ning institutsioonide tahtlik ja süstemaatiline rüüstamine ja hävitamine. Kõik need on samaväärsed tiigraylaste kui rahvuse ja rahva genotsiidimise poliitikaga ja aktiivse praktikaga.

1.6 Riigi konfliktid on intensiivistunud; kinni on peetud üle 100,000 XNUMX tiigraylase ning riigis on tapetud mitu sõjaväekindralit, sealhulgas teisi mõjukaid poliitikuid. Režiimi repressioonid on mitmekordsed ja laialt levinud, sulgedes avaliku meedia ja interneti, mille tulemuseks on tigraylaste ja Etioopia mujalt pärit inimeste suurem vastupanu diktaatorliku režiimi vastu.

1.7 Ühendkuningriik Mekete Tigray on loodud kõigi Tigraylaste ja toetajate kampaania ja liikumisena, et peatada sõda Tigrays ja piirkonnas toimuv genotsiid. Selle eesmärk on mobiliseerida lühiajaliselt abi ja erakorralist tuge Tigraylastele ning keskmises ja pikas perspektiivis sõja taastamiseks ja Tigray majanduse ülesehitamiseks. Põhikiri on juhtiv dokument, mis sätestab ühingu eesmärgid ja eesmärgid, struktuuri ja korralduse, tegevuse põhimõtted ja strateegia ning töörühma volitused.

2. Eesmärgid ja eesmärgid

2.1 Kaitsta, kaitsta ja kaitsta Tigray suveräänsust, sealhulgas rahva põhiseaduslikke enesemääramisõigusi ning demokraatlikke õigusi ja vabadust korraldada piirkondlikke valimisi, mis on tagatud föderaalse ja piirkondliku põhiseadusega. 

2.2 Paljastada ja võidelda EPP diktaatorliku režiimi poolt laialt levinud repressioonide, sealhulgas poliitiliselt motiveeritud vangistuste ja mõrvade vastu; etniline sihtgrupp ja puhastamine; propaganda ja psühholoogiline sõda Tigrayanide vastu; majandussõda ja sabotaaž; ning hiljuti kuulutas avalikult sõja rahva ja Tigray vastu.

2.3 Paljastada ja võidelda riigireeturlike mahhinatsioonide ja vandenõude üle Abiy peaminister ja Eritrea diktaatorlike režiimide president Isaias vahel, mis on suunatud eelkõige Tigray ja üldiselt Etioopia inimeste vastu.

2.4 Paljastada ja võidelda eriti Tigray ja kogu riigi vastu töötavate hegemooniliste jõudude ja piirkondlike geopoliitiliste jõudude vastu.

2.5 Koostada liite ja solidaarsust kõigi Etioopia rahvuste, rahvaste ja nende organisatsioonidega, kes võitlevad demokraatliku föderalismi, enesemääramise, rahu ja demokraatia kaitsmise eest.

2.6 Harida ja tõsta Suurbritannia ja teiste osariikide teadlikkust Etioopia ja Eritrea valitsuse poolt Tigray inimeste vastu toime pandud julmustest, kultuurilisest ja majanduslikust hävitamisest.

2.7 Avalikkuse toetuse suurendamine ja MEKETE Tigray UK tugevdamine.

2.8 Rahalise abi ja mitterahaliste kingituste otsimine MEKETE Tigray UK eesmärkide täitmiseks.

3. Põhimõte ja strateegia

3.1 Tigraylaste kaasav kaasamine, osalemine ja koordineerimine, arvestamata ideoloogiat, poliitilist ja organisatsioonilist kuuluvust, religiooni, vanust või sugu. 

3.2 Tigraylaste ühendamine ning Tigray suveräänsuse ja enesemääramise kindlustamine; ja edendada Tigraylaste demokraatlikke õigusi ja vabadust elada vaba, rahulikku, õiglast ja jõukat elu.  

3.3 Olla strateegiline ja ennetav juhtimise arendamisel, suutlikkuse ja oskuste arendamisel ning ressursside mobiliseerimisel.

3.4 Teha kindlaks liitlased ja võidelda solidaarselt teiste rõhutud rahvuste ja rahvaste ning nende organisatsioonidega, kes võitlevad riigis enesemääramise ja demokraatia eest.

3.4 Keskenduda ja määratleda peamised prioriteedid ning kooskõlastada tegevusi maksimaalsete ja tõhusate tulemuste ja tulemuste saavutamiseks ning olla otsustav ja arendada kiiret tunnet, olles ennetav ja mitte kaitsev. 

3.5 Luua avatud platvorm, mis võtab arvesse teiseseid erinevusi ja kasutab demokraatlikke diskursusemeetodeid.

4. Tarne- ja toimimisviisid

4.1 Mobiliseerida ja kõiki Tigraia elanikke, sealhulgas arendada välja tsentraliseeritud andmebaasid ja infovõrgud. 

4.2 Luua avatud, vaba ja demokraatlik platvorm kõigile Tigray organisatsioonidele ja üksikisikutele ning tugevdada võitlust ja edendada Tigrayanide enesemääramist ja Tigray suveräänsust.

4.2 Töötage välja tõhus ja kriitiline juhtimine, mis tagab ressursside kättesaadavuse ja kokkulepitud tegevuste elluviimise.

4.3 Looge sünergia ja sidemed kõigi Tigraani diasporaa organisatsioonidega kogu maailmas.

4.4 Arendage liite ja solidaarsustööd teiste Etioopia rahvuste ja organisatsioonidega Ühendkuningriigis ja kogu maailmas.

5. Organisatsiooni struktuur

5.1 Mekete Tigray UK kõrgeim võim on tema liikmeskond, kes osaleb selle platvormil, kampaaniates ja liikumistes. Mekete Tigray UK otsused tehakse üldise konsensuse saavutamise põhimõttel ja demokraatliku majoritaarse otsustusprotsessi põhimõttel.

5.2 Ühendkuningriigi Mekete Tigray liikmesus valib täitevkomitee, mis jälgib selle tegevust, juhib tegevust ja arendab sidemeid väliste organisatsioonidega. Täitevkomitee koosneb esimehest, aseesimehest, laekurist ja sekretärist. Täitevkomitee ametiaeg on üks / kaks aastat. Täitevkomitee liikmete volitused (ametijuhendid) on lisatud lisas.

5.3 Mekete Tigray UK moodustab asjakohased töörühmad (allkomiteed), mis tõlgiksid ja rakendaksid MEKETE Tigray UK strateegiat. Seda silmas pidades on loodud järgmised allkomiteed. Mekete Tigray UK liikmed valitakse liikmeskonna poolt. Töörühmade lähteülesanded on lisatud allpool.

5.3. I) Advokaatide, lobitöö diplomaatia töörühm

5.3. Ii) Meedia ja kommunikatsiooni töörühm

5.3 (iii) Ühenduse kaasamise ja avaliku sektori mobiliseerimise töörühm

5.3. Iv) Raha kogumise ja ressursside mobiliseerimise töörühm

5.3 (v) Mekete Tigray Suurbritannia rahanduse ja ressursside hoidjad ja allakirjutajad.

5.4 Mekete Tigray Suurbritannia allkomiteede tööprogramme juhib ja koordineerib täitevkomitee.

5.5 Mekete Tigray UK allkomiteed valib Mekete Tigray UK liikmeskond ja on selle ees aruandekohustuslikud.

6. Kestus

6.1 Mekete Tigray UK ühingu kestuse määrab liikmeskond.

7. Põhikirja muudatused

7.1 Põhikirja muudatused ja muudatused nõuavad Mekete Tigray Suurbritannia liikmete koosoleku kokkulepitud kvoorumil viibivate liikmete lihthäälteenamust.

7.2 Mekete Tigray UK põhieesmärkide ja -ülesannete muutmiseks ja muutmiseks on vaja Mekete Tigray Suurbritannia liikmete koosoleku kokkulepitud kvoorumil viibivat kahekolmandikulist häälteenamust.